Novosti

Novosti

Prisustvo seminaru u okviru projekta "Podrška inkluziji u stručnom obrazovanju"

Dana 17.novembra 2017.godine, predstavnici JU Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane, Nermina Zejnilović, Irena Ivanović i Radmila Mijović učestvavale su na seminaru „Izrada i realizacija Itp-a 1 u osnovnim i srednjim školama“, koji je održan u Mojkovcu u organizaciji Centra za stručno obrazovanje i Kultur kontakt Austrija. Seminar su vodile dipl.psiholog Ana Ćalov i dipl.defektolog Aleksandra Trailović.

Obilježavanje Dana srednjoškolaca

Povodom Dana srednjoskolaca, Učenički parlament JU Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović"Berane realizuje niz aktivnosti u periodu 17.-21.novembar 2017.godine.
17. novembar proglašen je Međunarodnim danom srednjoškolaca 1939. godine u Londonu od strane Međunarodnog vijeća studenata kao znak sjećanja na studentske demonstracije u Pragu koje su Nacisti ugušili zatvorivši sve ustanove visokog obrazovanja u Češkoj i poslavši više od 1200 studenata u koncentracione logore, dok je devet studenata i profesora strijeljano.
1939. godine nacističke vlasti su zaustavile demonstracije u Pragu koje su u znak nezavisnosti Čehoslovačke Republike pokrenuli studenti Medicinskog fakulteta Karlovog Univerziteta. Tokom demonstracija student Jan Opletal je ustrijeljen i preminuo je 11. novembra.
15. novembra, njegova pogrebna povorka koja se sastojala od hiljada srednjoškolaca i studenata, pretvorena je u anti-nacističke demonstracije. Nacisti su na demonstracije odgovorili zatvaranjem svih ustanova visokog obrazovanja i poslavši više od 1200 studenata u koncentracione logore. 17. novembra devet studenata i profesora je strijeljano. Zbog toga, ovaj dan obilježava se kao Međunarodni dan studenata. Prvi Međunarodni dan studenata obilježio se 1941. godine.
Zanimljivo je da su se na ovaj datum dogodili i drugi događaji koji su povezani sa studentskim nemirima. 1973. godine grčka vojska je napala na zgradu atenske politehnike, u kojoj su se zabarikadirali studenti. Otpor studenata je predstavljao početak kraja diktature, koja je trajala do jula sljedeće godine. Zbog tih događaja Grčka je 17. novembar proglasila kao Dan grčkih studenata.
17. novembra 1989. godine se dogodio i otpor studenata u Čehoslovačkoj. Češki i slovački studenti su se suprotstavili vladi koja je željela ugušiti pobunu studenata protiv komunističkog režima. Njihov otpor je predstavljao početak takozvane baršunaste revolucije, koja je pomogla padanju režima. U Češkoj i Slovačkoj se ti događaji povezuju s borbom za slobodu i demokratiju, te se 17. novembar slavi kao nacionalni praznik.

Prisustvo učenika interaktivnom predavanju “Nasilni ekstremizam i radikalizacija mladih – globalni i lokalni aspekti”,

Dana 16.novembra 2017.godine učenici JU Srednja stručna škola Berane, u prostoriji ove ustanove, prisustvovali su interaktivnom predavanju “Nasilni ekstremizam i radikalizacija mladih – globalni i lokalni aspekti”, koje je održala savjetnica u Kancelariji za mlade u Opštini Berane Marijeta Mojašević.

Najava školskih takmičenja

Učenici JU Srednja stručna škola" Vukadin Vukadinović" Berane će učestvovati na školskim takmičenjima, koje organizuje Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, Opština Berane. Naime, navedeni sekretarijat je dostavio termine, propozicije i pravila za sledeće sportove: mali fudbal za dječake, košarka za dječake(tokom novembra 2017.godine), a školama će naknadno biti dostavljeni i termini za odbojku za djevojčice, rukomet za djevojčice, šah i streljaštvo. Za tradicionalni sportski turnir za škole, uradjene su neophodne pripreme.

Obilježen Dan škole

Svečanom sjednicom Nastavničkog vijeća u JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane 01.novembra 2017.godine obilježen je Dan škole. Dan škole se zvanično obilježava 02.novembra, ali s obzirom da su prema kalendaru rada Ministarstva prosvjete Crne Gore 02.i 03.novembar neradni dani, to je odlučeno da se ovaj datum obilježi 01.novembra. Direktor škole je iskoristio priliku da pomene istorijat Škole, strukturne promjene koje je ova obrazovna ustanova pretrpjela od osnivanja do danas i brojne uspjehe učenika i zaposlenih. Takodje su ovom prilikom uručeni prigodni pokloni u ime sindikalne organizacije i uprave škole zaposlenima koji su tokom tekuće godine otišli u penziju.

Prisustvo učenika Omladinskom festivalu

Dana 27.10.2017.godine, u Centru za kulturu u Beranama, održan je  Omladinsku festival, kojem su prisustvovali učenici prvog i četvrog razreda JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane. Program dogadjaja su pripremili mladi iz Berana,
Plava, Rožaja i Gusinja koji su učestvovali na projektu pod nazivom "Uloga mladiih u prevenciji nasilnog radikalizma i eskstremizma".
Na otvaranju Festivala govorila je i ambasadorka SAD-a Margaret En Uehara koja je ovom prilikom kazala da je borba protiv radikalizma i ekstremizma jako važna i da je veoma bitna uloga lokalne zajednice.
Projekat „Uloga mladih u prevenciji nasilnog radikalizma i ekstremizma” realizovan je uz podršku Ambasade SAD-a u Crnoj Gori.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane

Formirani školski timovi

U JU Srednja stručna škola „Vukadin Vukadinović“ Berane, formirano je više timova, koji realizuju aktivnosti predvidjene Godišnjim planom i programom rada škole. Ti timovi su sledeći:

- TIM ZA BORBU PROTIV ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA UČENIKA
- TIM ZA RAD SA UČENICIMA SA POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA-
- TIM ZA REALIZACIJU EKSTERNOG I INTERNOG POLAGANJA MATURE
- TIM ZA PROFESIONALNI RAZVOJ NASTAVNIKA
- TIM ZA PROFESIONALNU ORIJENTACIJU
- TIM ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI UČENIČKOG PARLAMENTA
- TIM ZA REALIZACIJU VANNASTAVNIH AKTIVNOSTI
- TIM ZA INTERNU EVALUACIJU
- TIM ZA IZRADU ŠKOLSKOG RAZVOJNOG PLANA
- TIM – KOLEGIJUM Odjeljenjskih starješina
- TIM – Komisija za pregled i evidenciju pedagoske dokumentacije

Istraživanje o stepenu demokratije i razvijenosti modela aktivnog učešća učenika u donošenju odluka

U okviru projekta "Učenicki parlament u kontekstu uspostavljanja demokratije i podsticanja učenickog aktivizma" koji je podržan od strane Ministarstva sporta Crne Gore, Unija srednjoskolaca i Udruzenje pedagoga Crne Gore sprovelo je istraživanje o stepenu demokratije i razvijenosti modela aktivnog učešća učenika u donošenju odluka na nivou svih srednjih škola u Crnoj Gori. U našoj Školi je spovedeno anketiranje u periodu od 02.10.2017.godine do 06.10.2017.godine. Upitnik je popunilo 50 učenika (svih razreda) i 5 nastavnika ( stručni saradnici i nastavnici). Vrijeme izrade upitnika je bilo 5 minuta, učenici su odgovarali iskreno na postavljena pitanja radi verodostojnosti podataka.

Obilježen EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Dana 18. oktobra 2017. godine obilježen je Evropski Dan borbe protiv trgovine ljudima. Pedagog Škole je pripremila prigodan tekst, koji je u cilju obilježavanja navedenog dana pročitan svim učenicima u obije smjene.

"Trgovina ljudima kao oblik modernog ropstva je zloupotreba ljudskih bića i povreda njihovih osnovnih ljudskih prava, radi sticanja materijalne koristi. Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem zato što pogađa sve djelove društva. Globalan fenomen, jer na različite načine pogađa cijeli svijet. Milioni djece, žena i muškaraca, primorani su na prostituciju, služenje u kućama, rad na plantažama, na gradilištima, prosjačenje i na druge vidove surove eksploatacije.
Trgovina ljudima se svrstava među tri najprofitabilnije kriminalne aktivnosti pored trgovine drogom i oružjem. Za trgovinu ljudima se kaže da predstavlja "visoko profitabilnu, a nisko rizičnu" kriminalnu aktivnost. Visoko profitabilnu - jer je dobit koju kriminalci ostvaruju ogromna, a nisko rizičnu - jer je rizik da trgovac bude priveden pravdi i sankcionisan mali.
Žrtve trgovine ljudima su najčešće osobe koje su u društvu najranjivije. Gotovo po pravilu potiču iz okruženja u kojima su njihova prava, i prije uključivanja u lanac, bila ugrožena siromaštvom i nefunkcionalnom porodicom. Kao najranjivije kategorije, prepoznaju se žene mlađe životne dobi i maoljetna lica, kao i šićenici domova za nezbrinutu djecu ili specijalizovanih institucija. Ugrožena su takođe i djeca romske populacije. Faktori koji doprinose riziku ulaska u lanac trgovine ljudima, mogu biti razni.
Od opšte neinformisanosti i porodične situacije, do političkih, ekonomskih i kulturnih prilika u zemlji.Trgovci ljudima su sva lica koja učestvuju u vrbovanju žrtava, njihovom sprovđenju, prevoženju, čuvanju, obezbeđenju smještaja, kontrolisanju ili eksploataciji. Mogu djelovati u grupi ili kao pojedinci. Trgovac ljudima može biti bilo ko: lice iz okruženja, novi poznanik, ljubazna komšinica, čak i članovi porodice.
Zločin trgovine ljudima podrazumeva tri faze:
1. Faza vrbovanja tokom koje se žrtva uvlači u lanac trgovine ljudima. To se najčešće dešava putem oglasa, koji su najčešće nerealni - dobro plaćeni, a uslovi rada veoma povoljni; zloupotrebom poznanstava, iskrenih ljubavnih, prijateljskih, ali i porodičnih veza; zloupotrebom informacija o potencijalnoj žrtvi; nesvjesnim vrbovanjem; zloupotrebom interneta; otmicom.
2. Faza tranzita podrazumeva prihvat žrtve, njen smještaj i prevoz do mjesta eksploatacije, bilo unutar zemlje ili van granica zemlje porijekla žrtve.
3. Faza eksploatacije podrazumeva iskorišćavanje žrtava. Djeca se uključuju u lance prosjačenja, primoravaju na vršenje krivičnih djela, i mogu biti izložena seksualnom iskrišćavanju. Ženske osobe se najčešće seksualno i radno eksploatišu, dok se odrasli muškarci najčešće radno eksploatišu pod surovim uslovima.
Da bi ostvarili potpunu kontrolu, spriječili neposlušnost i bjekstvo žrtve, trgovci primenjuju različite mehanizme: "dužničko ropstvo"; uklanjanje identifikacionih i/ili putnih dokumenata; upotreba nasilja i straha; ucjena; prijetnja i primjena sile prema porodici žrtve.Izlazaci iz lanca se najčešće dešavaju aktivnostima policije, pomoću građana, i ukoliko žrtve same organizuju bjekstvo, što se često završava tako što žtrva bude još gore kažnjavana ukoliko bude uhvaćena. Put socijalizacije žrtve nakon izlaska iz lanca je težak i dugačak. Žrtvama je potrebna medicinska i pravna pomoć, kao i podrška zajednice što je najvažnije.Postoje savjeti koje treba poslušati i koji pomažu da se bezbjedno riješe određene životne situacije kako bi se smanjio rizik. Ako postoji odluka o odlasku u drugi grad u zemlji ili inostranstvu, detaljno se raspitati o dokumentima i dozvolama koje su za to neophodne. Reći bliskim osobama planove puta, boravka i mogućnosti za kontakt. Ukoliko su odlazak na studije ili pronalaženje posla provjereni agencijom, dobro provjeriti legitimitet agencije. Lična dokumenta nositi sa sobom i davati ih samo ovlašćenim licima za kontakt. Saznati adresu i kontakt telefone ambasade svoje zemlje u inostranstvu. Treba biti veoma pažljiv prilikom davanja ličnih podataka na društvenim mrežama na internetu".

Izveden jesenji kros

Dana 17.oktobra 2017.godine za učenike JU ŠŠ" Vukadin Vukadinović" Berane realizovan je jesenji kros. Kros je izveden na terenu aerodromske piste sa početkom u 10h.