Novosti

Novosti

Realizacija programa obrazovanja za sticanje stručne kvalififikacije za lica iz evidencije Biroa rada Berane

U JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane, uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u toku je realizacija programa obrazovanja za sticanje stručne kvalififikacije za lica iz evidencije Biroa rada Berane, od kojih 10 učesnika za sticanje stručne kvalifikacije Pomoćni stolar i 7 učesnika za sticanje stručne kvalifikacije Pomoćni kuvar. Program obrazovanja sprovodi se na način utvrdjen javno važećim programima obrazovanja do 01.10.2017.godine.

Objavljen Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2017/2018. i 2018/2019. godinu

Centar za stručno obrazovanje je na osnovu člana 112 stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 44/13), i Pravilnika o organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika i načinu izbora autora programa stručnog usavršavanja i ove godine raspisao Konkurs za izbor programa stručnog usavršavanja nastavnika u školskoj 2017/18. i 2018/19. godini.

Komisija je izvršila izbor i vrednovanje programa stručnog usavršavanja nastavnika i predložila Nacionalnom savjetu za obrazovanje Crne Gore da akredituje 63 prijavljena programa. Nacionalni savjet za obrazovanje je donio Odluku o izboru programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2017/18. i 2018/19. godinu (br. 04–5–12/9, od 04.07.2017. godine).

Elektronsku verziju Kataloga možete preuzeti ovdje:

 

http://www.cso.gov.me/…/KATALOG-PROGRAMA-STRUcNOG-USAVRsAVA…

POČETAK ŠKOLSKE 2017/2018 GODINE

Danas 04.septembra 2017.godine, prema školskom kalendaru, je u Crnoj Gori počela nastava za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj 2017/18. godini.

Opširnije

ŠKOLSKI KALENDAR za 2017/2018.godinu

Ministarstvo prosvjete je donijelo Školski kalendar za 2017/2018. godinu, prema kojem nastavna godina počinje u ponedjeljak 4. septembra 2017. godine, a završava se u srijedu, 13. juna 2018. godine.

Obrazovno-vaspitni rad se organizuje u četiri klasifikaciona perioda.

Opširnije

DAN OTVORENIH VRATA

Dani otvorenih vrata u Javnoj ustanovi Srednjoj stručnoj školi „Vukadin Vukadinović“ Berane, biće održani u utorak, srijedu i četvrtak  - 18., 19. i 20. aprila 2017. godine, u terminu od 10h do 15h.

Opširnije

60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora

U školi je 27. marta 2017.godine, obilježen jubilej - 60 godina od potpisivanja Rimskog ugovora. Ovim ugovorom iz 1957.godine, osnovane su dvije zajednice- Evropska

Opširnije

SNIMANJE SAOBRAĆAJA U BERANAMA

Učenici četvrtog razreda saobraćajne struke u okviru nastavnog  predmeta  „REGULISANJE SAOBRAĆAJA“ imaju nastavnu jedinicu „SNIMANJE SAOBRAĆAJA U BERANAMA“.

Opširnije

KONSTITUISAN SAVJET RODITELJA

Kako je istekao dvogodišnji mandat dosadašnjem sazivu Savjeta roditelja to je nakon sprovedenih aktivnosti 22.03.2017. godine konstituisan novi saziv SAVJETA RODITELJA naše škole. Savjet roditelja

Opširnije

Saradnja sa lokalnom samoupravom

Aktiv saobraćajne struke je u okviru nastavnog predmeta  „Garaže i Servisi“ kao i realizacije planiranih slobodnih aktivnosti gostujućih predavača a na inicijativu predmetnog

Opširnije