Novosti

DAN OTVORENIH VRATA

 

 

Dan otvorenih vrata je dogadjaj koji se tradicionalno organizuje u Javnoj ustanovi  Srednja stručna škola„Vukadin Vukadinović“ Berane za buduće učenike i sve one koji žele da se informišu o radu škole.
Ovom prilikom će biti održana prezentacija o radu škole i organizovan obilazak prostorija škole, učionica, kabineta, biblioteke, preduzetničkog centra, fiskukturne sale, radinica i restorana za izvođenje praktične nastave.

Posebna pažnja biće posvećena informacijama o obrazovnim programima koji se realizuju  u školi.

 Osnovcima  koji pokažu svoje interesovanje za upis u ovu srednjoškolsku ustanovu, biće prezentiran i podijeljen promotivni materijal sa bitnim podacima o obrazovnim programima za koji se vrši upis u školskoj 2017.-2018.godini i za koje je škola licencirana.
Ovogodišnji Dan otvorenih vrata je dodatno iniciran kampanjom Ministarstva prosvjete Crne Gore, uz podršku Centra za stručno obrazovanje, za podizanje svijesti javnosti u vezi sa prednostima upisa u srednje stručne škole.

Osim ove aktivnosti, Javna ustanova  Srednja stručna škola „Vukadin Vukadinović“Berane, organizuje i niz drugih  promotivnih i edukativnih aktivnosti, čiji je cilj informisanje roditelja i mladih o načinima na koje stručno obrazovanje može doprinijeti adekvatnom razvoju talenata i kompetencija na individualnom nivou, ali i kasnijem uspješnom pozicioniranju na tržištu rada.

 

DODJITE,INFORMIŠITE SE I ODABERITE!