Novosti

Realizacija programa obrazovanja za sticanje stručne kvalififikacije za lica iz evidencije Biroa rada Berane

U JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane, uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u toku je realizacija programa obrazovanja za sticanje stručne kvalififikacije za lica iz evidencije Biroa rada Berane, od kojih 10 učesnika za sticanje stručne kvalifikacije Pomoćni stolar i 7 učesnika za sticanje stručne kvalifikacije Pomoćni kuvar. Program obrazovanja sprovodi se na način utvrdjen javno važećim programima obrazovanja do 01.10.2017.godine.