Novosti

Završena realizacija programa obrazovanja za sticanje stručne kvalififikacije Pomoćni kuvar

Dana 29.09.2017.godine, JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane, završena je realizacija programa obrazovanja za sticanje stručne kvalififikacije Pomoćni kuvar, za lica iz evidencije Biroa rada Berane. Program obrazovanja sprovodio se na način utvrdjen javno važećim programima obrazovanja, a realizovan je uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Polaznici su za vrijeme realizacije programa obrazovanja stekli potrebna znanja i vještina koja omogućavaju lakši pristup tržištu rada.