Novosti

Prisustvo seminaru u okviru projekta "Podrška inkluziji u stručnom obrazovanju"

Dana 17.novembra 2017.godine, predstavnici JU Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane, Nermina Zejnilović, Irena Ivanović i Radmila Mijović učestvavale su na seminaru „Izrada i realizacija Itp-a 1 u osnovnim i srednjim školama“, koji je održan u Mojkovcu u organizaciji Centra za stručno obrazovanje i Kultur kontakt Austrija. Seminar su vodile dipl.psiholog Ana Ćalov i dipl.defektolog Aleksandra Trailović.