Novosti

Učešće na radionici pod nazivom "Izrada individualnog tranzicionog plana"

U prostorijama školskog restorana JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane, 30.novembra i 01.decemra 2017.godine, održana je radionica pod nazivom "Izrada individualnog tranzicionog plana" koja je organizovana od strane KulturKontakt Austrija i Centra za stručno obrazovanje Crne Gore. Učešće na radionici su uzeli predstavnici JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane: Nermina Zejnilović, Radmila Mijović, Irena Ivanović i Velibor Jovančević.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane