Novosti

Obilježavanje Dana ljudskih prava

Dana 08.decembra 2017.godine za učenike obrazovnog programa Pravno administrativni tehničar JU SŠ“Vukadin Vukadinović“ Berane, realizovano je predavanje na temu „Ljudska prava u Crnoj Gori“. Predavanje je organizovano u znak obilježavanja Dana ljudskih prava, koji se obilježava 10.decembra, ustanovljen 1948. godine. Na ovaj datum, Ujedinjene nacije su usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ljudska  prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se  štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka - od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.

UN su 1966. donijele dva sporazuma, kojima su razrađene slobode i prava proklamovana Deklaracijom o ljudskim pravima, a dokumente je prihvatilo 130 zemalja.

U okviru Savjeta Evrope 1950. donijeta je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.

Članovi aktiva pravne grupe predmeta, Olivera Joksimović i Stijović Gordana su za ovu priliku pripremile prezentaciju za učenike, prikazale kratki film i sa učenicima analizirale odredbe Ustava Crne Gore koje se odnose na ljudska prava i slobode.