Novosti

Emitovan serijal “Dinastija Petrović Njegoš”

Sa namjerom da učenici I razreda obrazovnog programa Pravno administrativni tehničar dobiju kompletniju predstavu o dobu, događajima i vodećim ličnostima slavne dinastije Petrović Njegoš,
nastavnice pravne grupe predmeta Olivera Joksimović i Gordana Stijović su dana 15.decembra 2017.godine, prikazale TV-serijal “Dinastija Petrović Njegoš”. U uvodnom dijelu emitovanja serijala, ukazano je na činjenicu da je dinastija Petrovića vladala od 1697-1918.godine. Svih sedam vladara iz dinastije Petrovića Njegoš su svojim izuzetnim autoritetom i superiornim duhom radili na stvaranju uslova za jačanje državne organizacije. Dovodeći u korelaciju navedeni serijal sa modulima koje izučavaju - Ustavno uredjenje Crne Gore i Osnovi prava, željelo se, da se i na ovaj način upotpuni dostizanje ishoda učenja predvidjenih navedenim modulima. Prema obrazovnom programu, po zavšetku ovih modula učenik će biti sposoban da "Izdvoji osnovne karakteristike i obilježja državne vlasti u Crnoj Gori kroz odredjene periode" i "Izdvoji karakteristike i obilježja prvih pravnih dokumenata u Crnoj Gori", pa će praćenje serijala pomoći učenicima lakše dostizanje pomenutih ishoda.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane