Novosti

Početak drugog polugodišta

Shodno Školskom kalendaru za 2017/2018.godinu (donešenom na osnovu člana 62 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju „Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list CG“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 47/17), predvidjeno je da se drugi klasifikacioni period završava se u petak, 29. decembra 2017. godine. Zimski raspust počinje u subotu 30. decembra 2017. godine, a završava se u nedjelju, 21. januara 2018. godine.
Treći klasifikacioni period počeo je u ponedjeljak, 22. januara 2018.godine po važećem rasporedu časova.