Novosti

Sastanak predstavnika stručnih aktiva i Odbora za kvalitet

U školi je 1.3.2018.godine, održan sastanak predsjednika stručnih aktiva i Odbora za interno obezbedjivanje kvaliteta škole. Sastanak je bio prilika da se sumiraju rezultati u vezi za internom evaluacijom i upoznaju prisutni sa planiranim Pisa testoranjem. Na sastanku je bilo riječi i o profesionalnoj orjentaciji.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane