Novosti

Predavanje na temu Narkomanija

U sklopu saradnje Škole i lokalne zajednice, 27.03.2018.godine održano je predavanje za učenike na temu Narkomanija. Predavanje je održao inspektor Radun Stojanović. Učenicima su nakon predavanja prikazani primjerci pojedinih vrsta droga. Predstavnici Kancelarije za mlade Opštine Berane predstavile su program Kancelarije i ukazale na saradnju iste sa Školom.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane