Novosti

Promocija fakulteta u školi

Predstavnici Fakulteta za poslovnu ekonomiju Bar posjetili su maturante JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane, 27.aprila 2018.godine, sa ciljem promovisanja svoje obrazovne ponude.