Novosti

Dodjela setrifikata o završenom programu obrazovanja odraslih

Srednja stručna škola ”Vukadin Vukadinović” Berane je rješenjem Ministarstva prosvjete licencirana za izvodjenje programa obrazovanja odraslih još od 2010.godine i možemo reći da se u ovoj ustanovi uspješno sprovode obuke za odrasla lica za različite programe obrazovanja.
Kao škola smo ostvarili uspješnu saradnju sa mnogim nosiocima projekata i u prethodnom periodu uspostavljena je posebno dobra saradnja sa Opštinom Berane na sličnim projektima, kao što je projekat ”Mala škola ugostiteljstva” i projekat ”Pružite nam šansu”, a ovom prilikom riječ je o realizaciji projekta "Budimo kreativni".
Direktor škole Vujica Popović je 05.09.2017. godine potpisao Izjavu o partnerstvu na projektu ,,Budimo kreativni”, a Ugovor o saradnji na projektu zaključen je 01.12.2017. godine. Ugovorom je predviđeno da JU SSŠ ,,Vukadin Vukadinović” realizuje program obrazovanja Izrađivač jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita, kao i da po završetku programa sprovede provjeru znanja i uspješnim polaznicima izda odgovarajuće isprave.
Realizacija programa obrazovanja Izrađivač jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita odvijala se u skladu sa utvrdjenom dinamikom i Uputstvom za trenere za obuku.
Opšti cilj definisan programom obuke je postignut, a to je osposobljavanje polaznika za samostalno obavljanje poslova Izrađivač jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita, kao i posebni ciljevi koji se sastoje u osposobljavanju polaznika za samostalan rad; za rad u grupi; sticanje i razvijanje radnih navika i discipline; razvijanje pravilnog odnosa prema priboru, alatu i materijalu; razvijanje kreativnosti i drugi.
Polaznici su tokom obuke pokazali izuzetnu zainteresovanost i posvećenost za sticanje novih znanja i vještina.
Realizacija programa obrazovanja Izrađivač jednostavnih ukrasnih predmeta i nakita je završena 25.04.2018. godine, pa se pristupilo završnoj provjeri znanja polaznika obuke koja je obavljena dana 27.04.2018. godine, na kojoj su pokazali visoki nivo vještina i znanja.
 08.maja 2018.godine je u prostorijama naše škole organizovana dodjela setrifikata o završenom programu obrazovanja odraslih.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane