Novosti

Novosti

Emitovan serijal “Dinastija Petrović Njegoš”

Sa namjerom da učenici I razreda obrazovnog programa Pravno administrativni tehničar dobiju kompletniju predstavu o dobu, događajima i vodećim ličnostima slavne dinastije Petrović Njegoš,
nastavnice pravne grupe predmeta Olivera Joksimović i Gordana Stijović su dana 15.decembra 2017.godine, prikazale TV-serijal “Dinastija Petrović Njegoš”. U uvodnom dijelu emitovanja serijala, ukazano je na činjenicu da je dinastija Petrovića vladala od 1697-1918.godine. Svih sedam vladara iz dinastije Petrovića Njegoš su svojim izuzetnim autoritetom i superiornim duhom radili na stvaranju uslova za jačanje državne organizacije. Dovodeći u korelaciju navedeni serijal sa modulima koje izučavaju - Ustavno uredjenje Crne Gore i Osnovi prava, željelo se, da se i na ovaj način upotpuni dostizanje ishoda učenja predvidjenih navedenim modulima. Prema obrazovnom programu, po zavšetku ovih modula učenik će biti sposoban da "Izdvoji osnovne karakteristike i obilježja državne vlasti u Crnoj Gori kroz odredjene periode" i "Izdvoji karakteristike i obilježja prvih pravnih dokumenata u Crnoj Gori", pa će praćenje serijala pomoći učenicima lakše dostizanje pomenutih ishoda.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane

Obilježavanje Dana ljudskih prava

Dana 08.decembra 2017.godine za učenike obrazovnog programa Pravno administrativni tehničar JU SŠ“Vukadin Vukadinović“ Berane, realizovano je predavanje na temu „Ljudska prava u Crnoj Gori“. Predavanje je organizovano u znak obilježavanja Dana ljudskih prava, koji se obilježava 10.decembra, ustanovljen 1948. godine. Na ovaj datum, Ujedinjene nacije su usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ljudska  prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se  štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čovjeka - od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje.

UN su 1966. donijele dva sporazuma, kojima su razrađene slobode i prava proklamovana Deklaracijom o ljudskim pravima, a dokumente je prihvatilo 130 zemalja.

U okviru Savjeta Evrope 1950. donijeta je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.

Članovi aktiva pravne grupe predmeta, Olivera Joksimović i Stijović Gordana su za ovu priliku pripremile prezentaciju za učenike, prikazale kratki film i sa učenicima analizirale odredbe Ustava Crne Gore koje se odnose na ljudska prava i slobode.

 

Osvojeno ekipno 1.mjesto(zlatna medalja) na školskom takmičenju u streljaštvu

Dana 05.12.2017.godine odžano je sportsko školsko takmičenje u streljaštvu, na kojem su učenici JU SŠ"VUKADIN VUKADINOVIĆ"Berane ostvarili izvanredan rezultat, osvojili su ekipno 1.mjesto (zlatnu medalju). Ekipu naše škole predstavljali su sledeći učenici:
1. Obradovic Nemanja
2. Paunović Lazar i
3. Rovčanin Marija

Predstavljamo pobjednike na školskom takmičenju u streljaštvu za osvojeno ekipno 1.mjesto(zlatna medalja):


OBRADOVIĆ NEMANJA, učenik 3.razreda, tehničar drumskog saobraćaja, reprezentativac je Crne Gore u disciplini puška, osvajač je Kupa Crbe Gore, prvak Mosi igara,najbolji strijelac Crne Gore,učesnik Evropskog prvenstva za juniore, učesnik Svjetskog prvenstva za juniore i učesnik Malih zemalja u San Marinu.

ROVČANIN MARIJA, učenica 3.razreda, pravno administrativni tehničar, reprezentativka Crne Gore u disciplini pištolj, kadetski osvajač u svom programu(discipline pištolj). Aktivni učesnik u svim opštinskim i republičkim takmičenjima. Djevojka mirne ruke i ledenog pogleda-po riječima njenog trenera Vojislava Zečevića.

PAUNOVIĆ LAZAR, učenik 3.razreda, tehničar drumskog saobraćaja, juniorski reprezentativac Crne Gore u svojoj disciplini - puška. Učesnik Mosi igara na kojem su ekipno osvojili prvo mjesto, učesnik medjunarodnog takmičenja gdje je postigao svoj lični rekord.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane

Učešće učenika u školskim takmičenjima

U organizaciji Opštine Berane i Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu, saradnju i NVO organizovana su tradicionalna novogodišnja sportska takmičenja za osnovne i srednje škole u Beranama. Turniri se održavaju u periodu od 17.11.do 07.12 2017.godine. Učenici Srednje stručne skole"Vukadin Vukadinović" Berane uzeli su učešća u sledećim sportovima: fudbalu, košarci, odbojci, streljaštvu i šahu.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane

Održana prezentacija za učenike na temu " Život osoba sa invaliditetom"

U prostorijama JU SŠ "Vukadin Vukadinović" Berane, predstavnik Kancelarije za mlade Opštine Berane Marijeta Mojašević održala je 05.12.2017.godine prezentaciju za učenike na temu " Život osoba sa invaliditetom". Prezentaciji su prisustvovali učenici četvrtog razreda i predmetni nastavnici.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane

Održano predavanje na temu"Bolesti zavisnosti"

Dana 04.decembra 2017.godine, u saradnji sa lokalnom zajednicom, u JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane je održano predavanje na temu "Bolesti zavisnosti". Predavanje je održao dr Rajko Raičević. Radionici su prisustvovali učenici odjeljenja Ipt i III pt, kao i predstavnici škole Nermina Zejnilović i Zagorka Mišković.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane

Učešće na radionici pod nazivom "Izrada individualnog tranzicionog plana"

U prostorijama školskog restorana JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane, 30.novembra i 01.decemra 2017.godine, održana je radionica pod nazivom "Izrada individualnog tranzicionog plana" koja je organizovana od strane KulturKontakt Austrija i Centra za stručno obrazovanje Crne Gore. Učešće na radionici su uzeli predstavnici JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane: Nermina Zejnilović, Radmila Mijović, Irena Ivanović i Velibor Jovančević.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane

Obilježen Dan biorbe protiv side

Dana 1.decembra, objeležava se Svjetski dan borbe protiv side i to je prilika da se ljudi širom svijeta ujedine u borbi protiv HIV-a. Svjetski dan borbe protiv side je prvi put objeležen 1988. godine i ovaj dan je važan da podigne svijest javnosti o postojanju HIV-a u svom okruženju, pobijede predrasude i poboljša informisanje o važnosti ove teme.
Crvena tračica je medjunarodni, univerzalni simbol svijesti i podrške onima koji žive sa HIV-om. Ljudi nose crvenu tračicu 1. decembra –na dan Svetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a, kako bi izrazili svoju zabrinutost za one koji žive sa HIV-om. 
Crvena tračica je najprepoznatljiviji simbol, a crvena boja je odabrana jer je uočljiva, simbolizuje strast, ljubav, krv i srce, i u obliku je - koji je lako napraviti. Bez obzira na oblik i veličinu, poruka koja se šalje je ista – poruka podrške i razumijevanja za ljude koji žive sa HIV-om ili sidom, i poruka da postoji briga i posvećenost u borbi protiv HIV-a. Predstavnici Učeničkog parlamenta JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane su u znak obilježavanja Dana borbe protiv side napravili pano u holu škole i učenicima podijelili crvene tračice.

 

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane

Održana radionica na temu"Porodično nasilje"

Dana 23.novembra 2017.godine u prostorijama JU SŠ" Vukadin Vukadinović" Berane održana je prezentacija za učenike na temu "Porodično nasilje". Prezentaciju je održao dr Damir Musić za učenike Učeničkog parlamenta, a istoj su prisustvovali i učenici odjeljenja Itds, Ipt, IIIpt i IVtt. Programom prevencije porodičnog nasilja se bavi NVO Iskra, a projekat je podržan od Opštine Berane.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane

Priredba učenika srednjih škola u Centru za kulturu

Povodom Međunarodnog dana srednjoškolaca, 22.novembra 2017.godine je u Centru za kulturu održana priredba učenika srednjih škola iz Berana. Predstavnici JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane bili su:
Tamara Đekić - Ne vraćaj se starim ljubavima, Arsen Dedić
Džemal Kasumović - Lorelaj (na njemačkom jeziku), Hajnrih Hajne
Jelena Šekularac - Još te volim, Novi fosili
Vođa ekipe: Maja Jokić, prof.
Saradnici: Lidija Piper, prof. i Slobodan Spasojević, prof.