Novosti

Novosti

PROMOCIJA SKOLE-PLAN AKTIVNOSTI

Povodom predstojedeg upisa učenika u srednje škole pripremili smo
PLAN AKTIVNOSTI na promociji obrazovne ponude naše škole....

PLAN AKTIVNOSTI

ODRŽAN SEMINAR

 Na osnovu preporuka u Izvještaju o utvrđivanju kvaliteta obrazovanja i obuke, a koje se odnose na indikatore C. Postignuća učenika stručnog obrazovanja, i F. Kvalitet nastavnika, trenera i saradnika te Akcionog plana za unapređenje obrazovno-vaspitnog rada, a na osnovu konstatacije da je za opšti nadzor i nadzor za osam programa u pomenutom Izvještaju bilo 222 preporuke od kojih se oko 36 preporuka ili 16,21% odnosi na realizaciju dopunske i dodatne nastave, slobodnih i vannastavnih aktivnosti, rukovodstvo škole je u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje organizovalo seminar – „PODRŠKA UČENICIMA KROZ REALIZACIJU  DODATNE, DOPUNSKE NASTAVE I VANNASTAVNIH  AKTIVNOSTI”, koji se nalazi u ponuđenim programima  KATALOGA PROGRAMA STRUČNOG USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA za školsku 2016/2017. godinu. Seminar su u prostorijama škole 19.12.2016. godine realizovali: Lalević Aleksandra i  Bokan Danijela.

Opširnije

SLATKI DAN – DEGUSTACIJA POSLASTICA

Ideju učenika IV razreda – tehničari kulinarstva, da na jednom mjestu realizuju jedan dio svoje kreativnosti i talenta kojeg posjeduju smo iskoristili i u četvrtak, 15.12.2016. godine, u školskom holu, organizovali izložbu i degustaciju poslastica koje su učenici napravili uz koordinaciju profesora kuvarstva, Ivane Anđić i Radmile Mijović.

Opširnije

Obilježen dan škole

 

U prostorijama JU SŠ“Vukadin Vukadinović“ Berane, dana 02.novembra 2015.godine svečano je obilježen Dan škole.

Pozdravljajući članove Nastavničkog vijeća, direktor škole Vujica Popović je govorio o brojnim uspjesima učenika i o predanom radu zaposlenih u ovoj obrazovnoj ustanovi.

On se iskoristio priliku da se zahvali saradnicima na podršci u radu. 

Obilježavanju Dana škole prisutvovali su i penzioneri koji su svoj radni vijek proveli u ovoj školi.