Novosti

Novosti

Istraživanje o stepenu demokratije i razvijenosti modela aktivnog učešća učenika u donošenju odluka

U okviru projekta "Učenicki parlament u kontekstu uspostavljanja demokratije i podsticanja učenickog aktivizma" koji je podržan od strane Ministarstva sporta Crne Gore, Unija srednjoskolaca i Udruzenje pedagoga Crne Gore sprovelo je istraživanje o stepenu demokratije i razvijenosti modela aktivnog učešća učenika u donošenju odluka na nivou svih srednjih škola u Crnoj Gori. U našoj Školi je spovedeno anketiranje u periodu od 02.10.2017.godine do 06.10.2017.godine. Upitnik je popunilo 50 učenika (svih razreda) i 5 nastavnika ( stručni saradnici i nastavnici). Vrijeme izrade upitnika je bilo 5 minuta, učenici su odgovarali iskreno na postavljena pitanja radi verodostojnosti podataka.

Obilježen EVROPSKI DAN BORBE PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Dana 18. oktobra 2017. godine obilježen je Evropski Dan borbe protiv trgovine ljudima. Pedagog Škole je pripremila prigodan tekst, koji je u cilju obilježavanja navedenog dana pročitan svim učenicima u obije smjene.

"Trgovina ljudima kao oblik modernog ropstva je zloupotreba ljudskih bića i povreda njihovih osnovnih ljudskih prava, radi sticanja materijalne koristi. Trgovina ljudima je ozbiljan društveni problem zato što pogađa sve djelove društva. Globalan fenomen, jer na različite načine pogađa cijeli svijet. Milioni djece, žena i muškaraca, primorani su na prostituciju, služenje u kućama, rad na plantažama, na gradilištima, prosjačenje i na druge vidove surove eksploatacije.
Trgovina ljudima se svrstava među tri najprofitabilnije kriminalne aktivnosti pored trgovine drogom i oružjem. Za trgovinu ljudima se kaže da predstavlja "visoko profitabilnu, a nisko rizičnu" kriminalnu aktivnost. Visoko profitabilnu - jer je dobit koju kriminalci ostvaruju ogromna, a nisko rizičnu - jer je rizik da trgovac bude priveden pravdi i sankcionisan mali.
Žrtve trgovine ljudima su najčešće osobe koje su u društvu najranjivije. Gotovo po pravilu potiču iz okruženja u kojima su njihova prava, i prije uključivanja u lanac, bila ugrožena siromaštvom i nefunkcionalnom porodicom. Kao najranjivije kategorije, prepoznaju se žene mlađe životne dobi i maoljetna lica, kao i šićenici domova za nezbrinutu djecu ili specijalizovanih institucija. Ugrožena su takođe i djeca romske populacije. Faktori koji doprinose riziku ulaska u lanac trgovine ljudima, mogu biti razni.
Od opšte neinformisanosti i porodične situacije, do političkih, ekonomskih i kulturnih prilika u zemlji.Trgovci ljudima su sva lica koja učestvuju u vrbovanju žrtava, njihovom sprovđenju, prevoženju, čuvanju, obezbeđenju smještaja, kontrolisanju ili eksploataciji. Mogu djelovati u grupi ili kao pojedinci. Trgovac ljudima može biti bilo ko: lice iz okruženja, novi poznanik, ljubazna komšinica, čak i članovi porodice.
Zločin trgovine ljudima podrazumeva tri faze:
1. Faza vrbovanja tokom koje se žrtva uvlači u lanac trgovine ljudima. To se najčešće dešava putem oglasa, koji su najčešće nerealni - dobro plaćeni, a uslovi rada veoma povoljni; zloupotrebom poznanstava, iskrenih ljubavnih, prijateljskih, ali i porodičnih veza; zloupotrebom informacija o potencijalnoj žrtvi; nesvjesnim vrbovanjem; zloupotrebom interneta; otmicom.
2. Faza tranzita podrazumeva prihvat žrtve, njen smještaj i prevoz do mjesta eksploatacije, bilo unutar zemlje ili van granica zemlje porijekla žrtve.
3. Faza eksploatacije podrazumeva iskorišćavanje žrtava. Djeca se uključuju u lance prosjačenja, primoravaju na vršenje krivičnih djela, i mogu biti izložena seksualnom iskrišćavanju. Ženske osobe se najčešće seksualno i radno eksploatišu, dok se odrasli muškarci najčešće radno eksploatišu pod surovim uslovima.
Da bi ostvarili potpunu kontrolu, spriječili neposlušnost i bjekstvo žrtve, trgovci primenjuju različite mehanizme: "dužničko ropstvo"; uklanjanje identifikacionih i/ili putnih dokumenata; upotreba nasilja i straha; ucjena; prijetnja i primjena sile prema porodici žrtve.Izlazaci iz lanca se najčešće dešavaju aktivnostima policije, pomoću građana, i ukoliko žrtve same organizuju bjekstvo, što se često završava tako što žtrva bude još gore kažnjavana ukoliko bude uhvaćena. Put socijalizacije žrtve nakon izlaska iz lanca je težak i dugačak. Žrtvama je potrebna medicinska i pravna pomoć, kao i podrška zajednice što je najvažnije.Postoje savjeti koje treba poslušati i koji pomažu da se bezbjedno riješe određene životne situacije kako bi se smanjio rizik. Ako postoji odluka o odlasku u drugi grad u zemlji ili inostranstvu, detaljno se raspitati o dokumentima i dozvolama koje su za to neophodne. Reći bliskim osobama planove puta, boravka i mogućnosti za kontakt. Ukoliko su odlazak na studije ili pronalaženje posla provjereni agencijom, dobro provjeriti legitimitet agencije. Lična dokumenta nositi sa sobom i davati ih samo ovlašćenim licima za kontakt. Saznati adresu i kontakt telefone ambasade svoje zemlje u inostranstvu. Treba biti veoma pažljiv prilikom davanja ličnih podataka na društvenim mrežama na internetu".

Izveden jesenji kros

Dana 17.oktobra 2017.godine za učenike JU ŠŠ" Vukadin Vukadinović" Berane realizovan je jesenji kros. Kros je izveden na terenu aerodromske piste sa početkom u 10h.

Sastanak povodom realizacije dualnog obrazovanja

Direktor škole Vujica Popović, dana 16.oktobra 2017.godine, prisustvovao je sastanku povodom početka realizacije dualnog obrazovanja, koji je održan u zgradi Ministarstva prosvjete Crne Gore, u Podgorici. Na sastanku su govorili ministar prosvjete dr Damir Šehović, predsjednik Privredne komore Velimir Mijušković, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović, vlasnik kompanije “Meso-promet” Hilmija Franca i vlasnik kompanije “Normal Company” Žarko Burić.
Ovom prilikom ministar Damir Šehović je rekao da u ovom vidu obrazovanja ove godine učestvuje 17 škola iz 12 crnogorskih opština, i to sa 14 obrazovnih programa, te je gotovo izvjesno da će ti učenici imati praktično znanje oblikovano prema potrebama tržišta i poslodavaca i to za sledeće obrazovne programe: kuvar, konobar, automehaničar, frizer, zavarivač, instalater sanitarnih uređaja, grijanja i klimatizacije, elektroinstalater, pekar, prodavač, monter telekomunikacionih sistema, poslastičar, bravar, autoelektričar i obrađivač plemenitih metala. U našoj školi je za dualno obrazovanje angažovano 10 učenika koji pohadjaju obrazovni program kuvar kod sledećih poslodavaca: Hotel Berane, Hotel S, Viaggio i restoran Dva jelena.

Фотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" BeraneФотографија корисника Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" Berane

Učešće na radionici „VIRTUELNE MREŽE ZA NASTAVNIKE U STRUČNIM ŠKOLAMA U CRNOJ GORI“

Dana 12.10.2017.godine direktor škole Vujica Popović i nastavnik Olivera Joksimovic prisustvovali su radionici na temu „VIRTUELNE MREŽE ZA NASTAVNIKE U STRUČNIM ŠKOLAMA U CRNOJ GORI“ koji se održao u zgradi Ministarstva prosvjete Crne Gore.Virtuelne mreže relativno su česte među nastavnicima u stručnim školama u Evropi. Virtuelne mreže imaju sljedeće funkcije:

1.     Dijeljenje vijesti o događajima, publikacijama, razvoju politika - na nacionalnom i međunarodnom nivou,

2.     Dijeljenje i razmišljanja o praksi,

3.     Umrežavanje - održavanje i podsticanje odnosa između učesnika,

4.     Mogućnosti obavještavanja, na primjer, o profesionalnom razvoju, finansiranju, partnerstvima,

5.     Onlajn učenje, na primjer, putem video zapisa ili vebinara,

6.     Valorizacija iskustava i prakse.

ETF, u partnerstvu sa Ministarstvom prosvjete i drugim institucijama i zainteresovanim stranama, preduzelo je  istraživanja u Crnoj Gori za mapiranje i procjenu postojećih virtuelnih mreža za nastavnike u stručnim školama, kao i za istraživanje alternativnih opcija za nastavak pilot razvoja u 2017. godini i nakon toga.

Svrha ovog sastanka je bila razmatranje nalaza ovog istraživanja i osiguravanje zajedničkog razumijevanja a) trenutne situacije i b) alternativnih načina za nastavak aktivnosti.

ETF planira da 2017. godine na odgovarajući način podrži uspostavljanje jedne pilot virtuelne platforme za nastavnike u stručnim školama i pravce daljeg razvoja.

Završena realizacija programa obrazovanja za sticanje stručne kvalififikacije Pomoćni kuvar

Dana 29.09.2017.godine, JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane, završena je realizacija programa obrazovanja za sticanje stručne kvalififikacije Pomoćni kuvar, za lica iz evidencije Biroa rada Berane. Program obrazovanja sprovodio se na način utvrdjen javno važećim programima obrazovanja, a realizovan je uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore. Polaznici su za vrijeme realizacije programa obrazovanja stekli potrebna znanja i vještina koja omogućavaju lakši pristup tržištu rada.

Sastanak za koordinatore modularizovanih programa

Koordinatori obrazovnih programa Pravnoadministrativni tehničar, Ekonomski tehničar i Restorater iz JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane, zajedno sa koordinatorima iz ostalih srednjih stručnih i mješovitih škola koje realizuju nove modularizovane obrazovne programe, prisustvovali su 28.i 29.septemra 2017.godine sastanku koji se održao u prostorijama Centra za stručno obrazovanje Crne Gore.
Koordinatori su bili u obavezi da za ovaj sastanak ponesu sa sobom urađene Godišnje planove rada, kao i urađen Plan realizacije ishoda učenja, za one programe čiju realizaciju koordiniraju u školi, kako bi tokom rada u grupama razmjenjivali iskustva u izradi istih. Osim o planiranju, takodje je na sastanku bilo riječi o evidenciji časa u odjeljenjskoj knjizi i ocjenjivanju.

Realizacija programa obrazovanja za sticanje stručne kvalififikacije za lica iz evidencije Biroa rada Berane

U JU SŠ"Vukadin Vukadinović" Berane, uz finansijsku podršku Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, u toku je realizacija programa obrazovanja za sticanje stručne kvalififikacije za lica iz evidencije Biroa rada Berane, od kojih 10 učesnika za sticanje stručne kvalifikacije Pomoćni stolar i 7 učesnika za sticanje stručne kvalifikacije Pomoćni kuvar. Program obrazovanja sprovodi se na način utvrdjen javno važećim programima obrazovanja do 01.10.2017.godine.

Objavljen Katalog programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2017/2018. i 2018/2019. godinu

Centar za stručno obrazovanje je na osnovu člana 112 stav 2 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju („Službeni list RCG“, br. 64/02, 31/05 i 49/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 45/10, 45/11, 36/13, 39/13 i 44/13), i Pravilnika o organizaciji stručnog usavršavanja nastavnika i načinu izbora autora programa stručnog usavršavanja i ove godine raspisao Konkurs za izbor programa stručnog usavršavanja nastavnika u školskoj 2017/18. i 2018/19. godini.

Komisija je izvršila izbor i vrednovanje programa stručnog usavršavanja nastavnika i predložila Nacionalnom savjetu za obrazovanje Crne Gore da akredituje 63 prijavljena programa. Nacionalni savjet za obrazovanje je donio Odluku o izboru programa stručnog usavršavanja nastavnika za školsku 2017/18. i 2018/19. godinu (br. 04–5–12/9, od 04.07.2017. godine).

Elektronsku verziju Kataloga možete preuzeti ovdje:

 

http://www.cso.gov.me/…/KATALOG-PROGRAMA-STRUcNOG-USAVRsAVA…