Podrška učenicima – profesionalna orijentacija

Podrška učenicima – profesionalna orijentacija

Shodno Godišnjem planu profesionalne orijentacije u školi se realizuju aktivnosti koje sprovodi tim za profesionalnu orjentaciju.
Članovi tima pruzaju podršku učenicima kroz proces profesionalnog savjetovanja i informisanja. Za učenike naše škole organizuje se induvidulno i grupno savjetovanje. Realizuju se psiholoske radionice sa učenicima završnih razreda na temu “Kako doći do odluke” i “Ja u budućnosti”. Prezentuje se stanje tržišta rada, rade se ankete sa učenicima i prezentuju rezultati upitnika.

Tim za profesionalnu orjentaciju realizuje aktivnosti i sa učenicima završnih razreda osnovnih škola. Za učenike se priprema štampani materijal, prezentuju se obrazovni profili i prikazuje video materijal. U školi se organizuje Dan otvorenih vrata, predstavnici škole gostuju na na lokalnom radiju i televiziji, na adekvatnim mjestima u gradu postavljaju se bilbordi sa svim neophodnim informacijama za upis učenika u JUSSŠ "Vukadin Vukadinovic" Berane.

Description: https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif