Preduzetnički centar

Preduzetnički centar

Radionica „Razvoj biznis ideje“ u Preduzetničkom centru Berane

 Dana 17.novembra 2017.godine održana je u Preduzetničkom centru Berane radionica na temu Razvoj biznis ideje. Koordinator Preduzetničkog centra je navodila učenike da daju predloge biznis ideja  kroz pitanja - da li su sigurni šta im  je sve potrebno da je realizuju. Kroz priču kako da provjere da li i kako  ideja učenika može da uspije, ukazivano im je kako da provjere  sveukupni potencijal  biznis ideje kroz različite kriterijume za evaluaciju ideja.

Tokom radionice, učenici su dali dosta predloga biznis ideje i tokom narednih radionica, izvršiće se odabir na kojima će se dalje raditi, odnosno za koje ideje će izradjivati biznis plan.Te ideje su sledeće:

Pravljenje nakita

Prodavac polovnih knjiga

Frizerski salon

Agencija za selidbe

Agencija za održavanje zgrada

Poljoprivredna apoteka

Prozvodnja dzema od nara i šumskog šipka

Proizvodnja soka od aronije

Održana radionica u Preduzetničkom centru Berane

U Preduzetničkom centru Berane, dana 10. novembra 2017.godine održana je radionica sa ciljem da učenicima pomogne u sagledavanju značaja i svrhe CV, kao i da dobiju savjete za pisanje istog.

Kroz radionicu koja se odnosi na korespondenciju u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa, učenici stiču osnovne vještine poslovne korespondencije, dobijaju osnovna znanja kako da  uobliče svoj CV, kako da se uspješno predstave  po završetku školovanja poslodavcu i sta je sve potrebno na početku samostalnog obavljanja djelatnosti.

Razlog zašto treba imati dobro napisan CV leži u tome što obično bude  velika konkurencija na konkursu za posao, pa je svrha dobro napisanog CV-ja da odredjenu osobu izdvoji od drugih. CV bi trebalo da odgovara potrebama i zahtjevima poslodavca, da onoga ko ga je sačinio predstavi u najboljem svjetlu, na koncizan i jasno struktuiran način.

Učenicima je koordinator Preduzetničkog centra ukazala da postoji mnoštvo načina na koje mogu pisati CV i da upravo zbog te činjenice mogu biti originalniji i imati prednost u odnosu na buduće konkurente po završetku redovnog obrazovanja.

Prisustvo završnoj konferenciji o promociji lokalnih partnerstava za zapošljavanje

Koordinator Preduzetničkog centra Olivera Joksimović  prisustvovala je završnoj konferenciji o promociji lokalnih partnerstava za zapošljavanje koja je odžana 31. oktobra 2017.godine u Regionalnom biznis centru Berane.
Završna pres konferencija je organizovana s ciljem infomisanja javnosti o rezultatima projekta „Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region“ i značaju lokalnih partnerstava za zapošljavanje.
Konferenciju je organizovala organizacija Help u saradnji sa partnerima, Opštinom Berane i Asocijacijom poslovnih žena Crne Gore.
Projekat je dao doprinos mobilizaciji poslodavaca i njihovom direktnom učešću u aktivnim mjerama tržišta rada za zapošljivost. Obuke i pomoć u vidu mentoringa doprinijele su da nezaposlene žene i mladi postanu konkurentniji na tržištu rada. Mogućnost učešća u projektu  imali su nezaposlene žene i mladi iz opština Berane, Petnjica , Andrijevica i Plav, pa su u jednom dijelu na radionicama o samozapošljavanju učestvavali i učenici završnih razreda JU SŠ“Vukadin Vukadinović“ Berane i predstavnici Preduzetničkog centra Berane. Na konferenciji su govorili Predsjednik Opštine Berane, regionalni kordinator HELP-a, predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja, predstavnik Ministarstva finansija i koordinator Help-a za sjeveroistok.

Održana Preduzetnička radionica u Preduzetničkom centru Berane

Dana 25.oktobra 2017.godine, za učenike lll razreda obrazovnog programa Pravno-administrativni tehničar, održana je Preduzetnička radionica.