Preduzetnički centar

Preduzetnički centar

Održan sastanak tima Preduzetničkog centra Berane

Članovi tima Preduzetničkog centra Berane održali su 12.februara 2018.godine sastanak koji je, kao redovna aktivnost, planiran Akcionim planom za nastavnu 2018-19.godinu.

Na sastanku su prezentovane dosadašnje, i isplanirane buduće aktivnosti, koje će tim učenika i tim nastavnika Preduzetničkog centra Berane realizovati do juna mjeseca nastavne godine.

Održana prezentacija na temu "Uspješno uradjen biznis plan"

Dana 15.decembra 2017.godine  u Preduzetničkom centru Berane realizovana je prezentacija na temu „Uspješno uradjen biznis plan".

Učenicima III razreda Pravno administrativni tehničar je predstavljeno nekoliko biznis planova, koje su prethodnih godina radili predmetni nastavnici sa učenicima koji su učestvovali u radu preduzetničke sekcije, Preduzetničkog centra i izučavačavali nastavni predmet Preduzetništvo.

Prisutni učenici ove godine shodno nastavnom planu imaju predmet Preduzetništvo i u toku su nastavne jedinice koje za predmet imaju biznis planove.

S obzirom na navedeno, realizovana prezentacija će omogućiti lakše dostizanje ciljeva koji su postavljeni pred učenike i ujedno pomoći, da na što bolji način, svoje biznis planove odrade.

 

Radionica „Biznis plan“ u Preduzetničkom centru Berane

Koordinator Preduzetničkog centra, dana 08.decembra 2017.godine  u Preduzetničkom centru Berane realizovala je radionicu na temu "Biznis plan".

Kroz radionicu su učenici radili na pripremi za izradu biznis planova - Određivanje namjene i sadržaja poslovnog plana; Istraživanje tržišta i prikupljanje informacija; Analiza, selekcija i organizacija prikupljenih informacija i konkretizacija biznis ideje koja će biti predmet biznis plana.
U daljem radu će učenici u grupama – timovima raditi na pisanju konačne verzije biznis plana i njegovom  formatiranju.

Ideje za koje su se učenici odlučili su:

  • Proizvodnja kineske trske
  • Agencija za održavanje zgrada
  • Prodavac polovnih knjiga
  • Izrada suvenira i nakita.

Radionica „Razvoj biznis ideje“ u Preduzetničkom centru Berane

 Dana 17.novembra 2017.godine održana je u Preduzetničkom centru Berane radionica na temu Razvoj biznis ideje. Koordinator Preduzetničkog centra je navodila učenike da daju predloge biznis ideja  kroz pitanja - da li su sigurni šta im  je sve potrebno da je realizuju. Kroz priču kako da provjere da li i kako  ideja učenika može da uspije, ukazivano im je kako da provjere  sveukupni potencijal  biznis ideje kroz različite kriterijume za evaluaciju ideja.

Tokom radionice, učenici su dali dosta predloga biznis ideje i tokom narednih radionica, izvršiće se odabir na kojima će se dalje raditi, odnosno za koje ideje će izradjivati biznis plan.Te ideje su sledeće:

Pravljenje nakita

Prodavac polovnih knjiga

Frizerski salon

Agencija za selidbe

Agencija za održavanje zgrada

Poljoprivredna apoteka

Prozvodnja dzema od nara i šumskog šipka

Proizvodnja soka od aronije

Održana radionica u Preduzetničkom centru Berane

U Preduzetničkom centru Berane, dana 10. novembra 2017.godine održana je radionica sa ciljem da učenicima pomogne u sagledavanju značaja i svrhe CV, kao i da dobiju savjete za pisanje istog.

Kroz radionicu koja se odnosi na korespondenciju u vezi sa zasnivanjem radnog odnosa, učenici stiču osnovne vještine poslovne korespondencije, dobijaju osnovna znanja kako da  uobliče svoj CV, kako da se uspješno predstave  po završetku školovanja poslodavcu i sta je sve potrebno na početku samostalnog obavljanja djelatnosti.

Razlog zašto treba imati dobro napisan CV leži u tome što obično bude  velika konkurencija na konkursu za posao, pa je svrha dobro napisanog CV-ja da odredjenu osobu izdvoji od drugih. CV bi trebalo da odgovara potrebama i zahtjevima poslodavca, da onoga ko ga je sačinio predstavi u najboljem svjetlu, na koncizan i jasno struktuiran način.

Učenicima je koordinator Preduzetničkog centra ukazala da postoji mnoštvo načina na koje mogu pisati CV i da upravo zbog te činjenice mogu biti originalniji i imati prednost u odnosu na buduće konkurente po završetku redovnog obrazovanja.