Preduzetnički centar

Preduzetnički centar

Održan sastanak tima Preduzetničkog centra Berane

Na osnovu Programa rada preduzetničkih centara u srednjim stručnim školama u Crnoj Gori i Akcionog plana rada Preduzetničkog centra Berane, predvidjeno je imenovanje ćlanova tima Preduzetničkog centra. Na prijedlog kordinatora Preduzetničkog centra JU SS "Vukadin Vukadinović" Berane i dobijene pismene saglasnosti svih clanova, vrši se imenovanje članova tima. Nakon formiranja tima, imenovani su se sastali 15.09.2017.godine sa koordinatorom Preduzetničkog centra Berane u cilju upoznavanja sa planiranim aktivnostima, rasporedom, odgovornostima kao i očekivanim rezultatima.

 

Pripremljen Plan rada i formiran tim Preduzetničkog centra Berane za nastavnu 2017/18.godinu

  Početak školske  godine, u Preduzetničkom centru obilježio je rad na pripremi Plana rada, odnosno Akcionog plana Preduzetničkog centra Berane za nastavnu 2017/18.godinu. Takodje,direktor škole je donio odluku o imenovanju  tima Preduzetničkog centra Berane na osnovu predloga koordinatora.

Tim Preduzetničkog centra Berane čine:

·         Rabija Adrović, nastavnik ekonomske grupe predmeta – član tima,

·         Irma Rugovac, nastavnik engleskog jezika – član tima,

·         Novak Čukić, nastavnik turističke grupe predmeta – član tima,

·         Gordana Stijović, nastavnik pravne grupe predmeta - član tima,

·         Olivera Joksimović, nastavnik pravne grupe predmeta – koordinator Centra.

Članovi tima Preduzetničkog centra se imenuju na period od 1(jedne)godine.

Tim će obavljati poslove i aktivnosti predvidjene Planom rada Preduzetničkog centra Berane.

 

Završne aktivnosti Preduzetničkog centra Berane u nastavnoj 2016/17.godini

U cilju potpune realizacije Akcionog plana Preduzetničkog centra Berane, kao završnu aktivnost u nastavnoj 2016/17. godini, koordinator Preduzetničkog centra Berane je elektronski  dostavila godišnji izvještaj o realizaciji planiranih aktivnosti članovima Lokalnog koordinacionog odbora, umjesto planiranog četvrtog sastanka i klasičnog izvještavanja.

U skladu sa Akcionim planom, izvještavanje je aktivnost čija realizacija nije vremenski ograničena, već se izvještavanje o realizaciji radi blagovremeno i kontinuirano, i to kako putem objava na web sajtu Preduzetničkih centara, tako i dostavljanjem izvještaja upravi škole, koordinatorima Centra za stručno obrazovanje i članovima Lokalnog koordinacionog odbora.

Predstavnici Preduzetničkog centra Berane učestvavali na radionici koju je organizovao Help

 Dana 8. i 9.maja 2017.godine, predstavnice Preduzetničkog centra Berane, Selma Ćeman i Jelena Osmajlić su učestvavale na radionici koju je organizovao Help u okviru projekta “Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region”, u Regionalnom biznis centru.

Projekat “Obuka na radu i mentoring za žene i mlade, sa fokusom na sjeveroistočni region”,  koji finansira Evropska unija a implementira Help u partnerstvu sa Opštinom Berane I NVO Asocijacija poslovnih žena Crne Gore, pruža čitav set aktivnosti u cilju sticanja neophodnih vještina nezaposlenih žena I mladih, zainteresovanih za samo-zapošljavanje I pokretanje sopstvenog biznisa.

Teme na radionicama su se odnosile na samo-zapošljavanje uključujući teme kao što su: izrada biznis plana, menadžment, marketing I razvoj usluga I proizvoda.

 

Dan Otvorenih vrata u Preduzetničkom centru

Preduzetnički centar Berane, u sklopu Dana otvorenih vrata u Javnoj ustanovi Srednjoj stručnoj školi „Vukadin Vukadinović“ Berane, otvoren je za osnovce, u utorak, srijedu i četvrtak - 18.19. i 20. aprila 2017. godine, u terminu od 10h do 15h.

Dan otvorenih vrata je dogadjaj koji se tradicionalno organizuje u Javnoj ustanovi Srednja stručna škola„Vukadin Vukadinović“ Berane za buduće učenike i sve one koji žele da se informišu o radu škole.
Ovom prilikom se održavaju prezentacije o radu škole i organizovan je obilazak prostorija škole, Preduzetničkog centra, učionica, kabineta, biblioteke, fiskukturne sale, radinica i restorana za izvođenje praktične nastave.
Posebna pažnja biće posvećena informacijama o obrazovnim programima koji se realizuju u školi.
Ovogodišnji Dan otvorenih vrata je dodatno iniciran kampanjom Ministarstva prosvjete Crne Gore, uz podršku Centra za stručno obrazovanje, za podizanje svijesti javnosti u vezi sa prednostima upisa u srednje stručne škole.

Posjeta učenika Centru za profesionalno informisanje Berane

Dana 10.03.2017.godine, učenici završnog razreda obrazovnog programa pravno-administrativni tehničar-ka JU Srednja stručna škola „Vukadin Vukadinović“ Berane, posjetili su Centar za profesionalno informisanje Berane.

Naime, kako je akcionim planom Preduzetničkog centra za mart mjesec predvidjena posjeta Zavodu za zapošljavanje, Biro rada Berane, to je koordinator Preduzetničkog centra i član tima za karijernu orjentaciju u školi, organizovala posjetu učenika CIPS-u, u sklopu Biroa rada Berane.

Budući da je CIPS namijenjen:

 

 Budućim studentima koji imaju dileme oko odabira fakulteta

  Nezaposlenim koji se pripremaju za zapošljavanje

  Svima koji žele izabrati alternativno zanimanje

  Svima koji nijesu sigurni u svoj izbor zanimanj

  Svima koji žele saznati u kojim zanimanjima imaju najviše šansi da budu uspješni

 

učenicima se, ovom prilikom obratila g-dja Tamara Stamatović, koja je učenicima pružila informacije o

  • mogućnostima zapošljavanja, stanju na tržištu rada i potencijalnim poslodavcima
  • zanimanjima i njihovim zahtjevima, kao i usklađenosti ličnih karaktesistika sa tim zahtjevima
  • mogućnostima obrazovanja, zapošljavanja
  • procjenu ličnih i profesionalnih karakteristika, kao što su interesovanja, potrebe, sposobnosti i vještine
  • i druge usluge relevantne za donošenje odluka o daljem razvoju karijere.

Prezentaciji je prisustvovalo 13 učenika i dvije nastavnice.

 

Posjeta Regionalnom biznis centru

 

 

Učenici JU Srednja stručna škola“ Vukadin Vukadinović“ Berane uključujući predstavnike tima učenika Preduzetničkog centra Berane su zajedno sa svojim vršnjacima, učenicima JU Mješovite škole Andrijevica i JU Mješovite škole Petnjica, posjetili Regionalni centar Berane, dana 23.februara 2017.godine.

Posjeta je organizovana u sklopu redovne saradnje Regionalnog Biznis centra i Preduzetničkog centra Berane.

Tokom posjete učenike su predstavnici Regionalnog biznis centra  upoznali sa dosadašnjim aktivnostima i radom Regionalnog biznis centra, raspoloživim kapacitetima i podrškom koju pruža Regionalni biznis centar početnicima u biznisu.

Za učenike je takodje nakon prezentacije organizovan i obilazak inkubatora i posjeta trenutnim stanarima.

Održan sastanak Lokalnog koordinacionog odbora Preduzetničkog centra Berane

Dana,09.februara 2017.godine, shodno Akcionom planu, u Preduzetničkom centru Berane, održan je treći sastanak Lokalnog koordinacionog odbora u tekućoj 2016.-2017.godini.

Prisutnima je koordinator Preduzetničkog centra prezentovala prethodne aktivnosti i razmijenjene su korisne informacije u cilju sinhornizacije sa budućim sličnim aktivnostima sa institucijama na lokalnom nivou.

Prisutni su informisani o planiranoj posjeti učenika završnih razreda CIPS-u Berane, gdje bi oni dobili informacije o mogućnostima zapošljavanja, stanju na tržištu rada i potencijalnim poslodavcim; informacije o zanimanjima i njihovim zahtjevima, kao i usklađenosti ličnih karaktesistika sa tim zahtjevima; zatim informacije o mogućnostima daljeg obrazovanja, stipendiranja, zapošljavanja; kao i druge usluge relevantne za donošenje odluka o daljem razvoju karijere.

Takodje je koordinator Preduzetničkog centra obavijestila prisutne o planiranoj posjeti Regionalnom biznis centru, kao i o učešću učenika na nekom dogadjaju koji promoviše preduzetništvo, bilo na lokalnom ili regionalnom nivou.

Navedeni sastanak ima za cilj podršku članova Lokalnog koordinacionog odbora u realizaciji aktivnosti Preduzetničkog centra, davanja predloga i sugestija u cilju daljeg  održavanja veza škole i privrede, odnosno relevantnih institucija.

 

Održan sastanak tima Preduzetničkog centra Berane

Koordinator Preduzetničkog centra Berane sastala se sa članovima tima Preduzetničkog centra 02.februara 2017.godine, sa kojima je razgovarano o dosadašnim aktivnostima Preduzetničkog centra.

Opširnije

Sastanak Lokalnog koordinacionog odbora Preduzetničkog centra Berane

Dana 16.12.2016.godine, u Preduzetničkom centru Berane je održan sastanak Lokalnog koordinacionog odbora Preduzetničkog centra Berane.

Opširnije