Profesionalni razvoj zaposlenih

Profesionalni razvoj zaposlenih

Dodjeljivanje viših zvanja nastavnicima ima za cilj da podstakne profesionalni razvoj nastavnika i da rad najboljih nastavnika bude prepoznat i priznat. Time se podstiče i unapređuje kvalitet vaspitno- obrazovnog rada u školskom sistemu.

U zvanja mogu napredovati nastavnici, vaspitači, stručni saradnici u nastavi i drugi učesnici u nastavi u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, kod organizatora obrazovanja odraslih i u domovima učenika.

Nastavnicima se mogu dodijeliti zvanja: nastavnik-mentor, nastavnik-savjetnik, nastavnik- viši savjetnik i nastavnik-istraživač.

Dodjeljivanje zvanja nastavnicima je uređeno Pravilnikom o vrstama zvanja, uslovima, načinu i postupku predlaganja i dodjeljivanja zvanja nastavnicima („Sl. list CG“, br 43/09).

 

NASTAVNICI KOJI SU UNAPRIJEĐENI U ZVANJE NASTAVNIK-VIŠI SAVJETNIK

 

Olivera JOKSIMOVIĆ

Diplomirana pravnica

JU Srednja stručna škola “Vukadin Vukadinović”

Berane

Nermina ZEJNILOVIĆ

Profesorica pedagogije- psihologije

JU Srednja stručna škola “Vukadin Vukadinović”

Berane

 

NASTAVNICI KOJI SU UNAPRIJEĐENI U ZVANJE NASTAVNIK-ISTRAŽIVAČ

 

Naser GARGOVIĆ

Dip. inženjer prerade drveta

JU Srednja stručna škola “Vukadin Vukadinović”

Berane