Materijalno tehnički

Materijalno tehnički

Škola raspolaže sa 3.056 m2 korisne površine.

Učionički prostor čine:

-14 učionica,

- 6 kabineta (za drvopreradu, dva kabineta informatike, kabinet EKO NET, kabinet za pravnu grupu, kabinet za ugostiteljsku struku)

Tu je zatim fiskulturna sala 740 m2 , radionički prostor 414 m2, kancelarije 135 m2,  zbornica 42 m2, biblioteka, holovi, sanitarni čvorovi 547 m2, prodavnica 30m2, restoran, kuhinja.

Škola raspolaže sa pratećim objektima:

-      - sportski poligon 3.225 m2

-      - arboretum 17.105 m2

-      - šumski rasadnik 0,25 ha.