Nastavničko vijeće

Nastavničko vijeće


Nastavničko vijeće sačinjavaju nastavnici, vaspitači, direktor, pomoćnici direktora i stručni saradnici.

Nastavničko, odnosno stručno vijeće ustanove:
     1)bira predstavnike zaposlenih u školski, odnosno upravni odbor;
     2)utvrđuje zaključnu konačnu ocjenu na kraju nastavne godine, u skladu sa zakonom;
     3)razmatra i donosi odluke o stručnim pitanjima obrazovno-vaspitnog rada;
     4)predlaže uvođenje nestandardnih programa i aktivnosti;
     5)daje mišljenje o godišnjem planu rada ustanove;
     5a)donosi program organizacije ekskurzije učenika;
     6)daje mišljenje o osavremenjivanju obrazovno-vaspitnog rada;
     7)daje mišljenje o oblicima stručnog usavršavanja nastavnika i njihovom napredovanju;
     8)odlučuje o vaspitnim mjerama iz svoje nadležnosti;
     9) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom ustanove.

Nastavničko vijeće čine:

1.    Popović Vujica

2.    Ivanović Irena

3.    Zejnilović Nermina

4.    Dragan Ilić

5.    Delević Aleksandar

6.    Gojković Nikola

7.    Adrović  Rabija

8.    Gojković Branka

9.    Čampara-Barjaktarović Branka

10. Đurašković  Dejan

11. Premović  Dragić

12. Folić  Goran

13.  Stijović  Radomir

14.  Osmanović  Rešad

15. Rmuš  Snežana

16. Stijović   Gordana

17. Joksimović   Olivera

18. Stojanović   Gordana

19. Đeković Dragić

20. Škrijelj  Hasim

21. Rugovac rma

22. Pajković  Ivan

23. Anđić  Ivana

24. Đukić Biljana

25. Gargović  Izeta

26. Zonjić Jelena

27. Kljajić Latinka

28. Dubak  Ljiljana

29. Jokić   Maja

30. Rakočević Mara

31. Đukić Zagorka

32. Balević Zorica

33. Radivojević  Milena

34. Delević Milica

35. Maslovarić Milija

36. Pajković Milo

37. Vučeljić Milonja

38. Lutovac Miloš

39. Božović Miro

40. Čukić  Novak

41. Novović Pavle

42. Kastratović Predrag

43. Mijović Radmila

44. Pešić  Radojica

45. Pešić Valentina

46. Jovančević   Velibor

47. Bajić Veselinka

48. Babović Vukadin

49. Šekularac   Vukić

50. Miladinović   Siniša

51. Spasojević  Slobodan

52. Šćepanović Aleksandra

53. Ramusović  Alma

54. Piper Lidija

 

 

 

Nastavnicko vijeće