Nastavničko vijeće

Nastavničko vijeće


Nastavničko vijeće sačinjavaju nastavnici, vaspitači, direktor, pomoćnici direktora i stručni saradnici.

Nastavničko, odnosno stručno vijeće ustanove:
     1) bira predstavnike zaposlenih u školski, odnosno upravni odbor;
     2) utvrđuje zaključnu konačnu ocjenu na kraju nastavne godine, u skladu sa zakonom;
     3) razmatra i donosi odluke o stručnim pitanjima obrazovno-vaspitnog rada;
     4) predlaže uvođenje nestandardnih programa i aktivnosti;
     5) daje mišljenje o godišnjem planu rada ustanove;
     5a) donosi program organizacije ekskurzije učenika;
     6) daje mišljenje o osavremenjivanju obrazovno-vaspitnog rada;
     7) daje mišljenje o oblicima stručnog usavršavanja nastavnika i njihovom napredovanju;
     8) odlučuje o vaspitnim mjerama iz svoje nadležnosti;
     9) obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom ustanove.

Nastavnicko vijeće