Odjeljenski starješina

Odjeljenski starješina

 

Odjeljenjski starješina analizira vaspitne i nastavne rezultate odjeljenja, brine se o rješavanju vaspitnih i nastavnih problema pojedinih učenika, sarađuje sa roditeljima, izriče opomene i predlaže ostale vaspitne mjere, obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom i statutom.
Odjeljenski starješina je dužan da obavijesti učenika o ocjeni utvrđenoj od strane odjeljenskog vijeća u roku od 24 časa od utvrđivanja ocjene.Odjeljenjskog starješinu određuje nastavničko vijeće, na predlog direktora.

ODJELJENJSKE STARJEŠINE ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU

 

I RAZRED

 1. STIJOVIĆ GORDANA   I PT
 2. ZONJIĆ JELENA      IE
 3. PAJKOVIĆ MILO    IR
 4. ANDJIĆ IVANA  IK
 5. BABOVIĆ BUKADIN ITDS
 6. ĐURAŠKOVIĆ DEJAN 

II RAZRED

 1. PEŠIĆ RADOJICA II TDS
 2. ČAMPARA BRANKA  IITT
 3. KASTRATOVIĆ PREDRAG  IIŠ
 4. OSMANOVIĆ REŠAD IIU

III RAZRED

 1. JOKSIMOVIĆ OLIVERA IIIPT
 2. GOJKOVIĆ BRANKA IIIE
 3. DELEVIĆ ALEKSANDAR  IIITDS
 4. GARGOVIĆ IZETA IIIŠ
 5. FOLIĆ GORAN  IIIU
 6. JOVANČEVIĆ VELIBOR  IIIM

IV RAZRED

 1. GOJKOVIĆ NIKOLA IVTDS
 2. ADROVIĆ RABIJA  IVE
 3. RMUŠ SNEŽANA IVŠ
 4. ČUKIĆ NOVAK IVTT

 

 

Odjeljenske starješine