Stručni aktivi nastavnika

Stručni aktivi nastavnika

 

 

Stručni aktiv nastavnika sačinjavaju nastavnici istog nastavnog predmeta ili dva, odnosno više srodnih nastavnih predmeta.

     Stručni aktiv razmatra obrazovno-vaspitni rad po predmetima, odnosno vaspitnim grupama, daje predloge za poboljšanje obrazovno-vaspitnog rada, razmatra primjedbe roditelja i obavlja druge poslove, u skladu sa statutom i godišnjim planom rada ustanove.


 

1.AKTIV  CRNOGORSKOG , SRPSKOG , BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI       - JOKIĆ   MAJA

 

2.AKTIV STRANIH JEZIKA  - RUGOVAC    IRMA

 

3.AKTIV FIZIČKOG VASPITANJA  - FOLIĆ GORAN

 

4.AKTIV DRUŠTVENIH NAUKA   - ĐURAŠKOVIĆ  DEJAN

 

5.AKTIV MATEMATIKE, FIZIKE I INFORMATIKE –MIŠKOVIĆ ZAGORKA

 

6.AKTIV BIOLOGIJE, HEMIJE I ŠUMARSTVA – GARGOVIĆ IZETA

 

7.AKTIV  SAOBRAĆAJA I MAŠINSTVA  - DELEVIĆ ALEKSANDAR

 

8.AKTIV   PRAVNE   GRUPE  PREDMETA  - STIJOVIĆ GORDANA

 

9.AKTIV  EKONOMSKE GRUPE PREDMETA  -  RAKOČEVIĆ  MARA

 

10.AKTIV TURIZMA  I UGOSTITELJSTVA   - ANDJIĆ  IVANA