Konkursi

Konkursi

 

JU Srednja stručna škola »Vukadin Vukadinović« Berane vrši upis učenika u I razred za školsku 2017/18 godinu, za sledeće obrazovne programe:

Saobraćaj i komunikacije
Obrazovni program (nivo IV1)
Tehničar drumskog saobraćaja
1 odjeljenje 28 učenika

Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni programi (nivo III)
Automehaničar / Instalater sanitarnih
uređaja, grijanja i klimatizacije
1 odjeljenje 14 +14 učenika

Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni programi (nivo IV1)
Šumarski tehničar/Tehničar drvoprerade 1 odjeljenje 14+14 učenika
Obrazovni programi (nivo III)
Stolar / Operater u primarnoj obradi drveta 1 odjeljenje 14+14 učenika

Turizam, trgovina i ugostiteljstvo
Obrazovni program (nivo IV1)
Restorater
1 odjeljenje 28 učenika
Obrazovni program (nivo III)
Kuvar
1 odjeljenje 28 učenika

Ekonomija i pravo
Obrazovni programi (nivo IV1)
Ekonomski tehničar
1 odjeljenje 28 učenika
Pravno-administrativni tehničar
1 odjeljenje 28 učenika

1. Konkurs za upis 2015/2016