Prezentacije

Prezentacije

Povodom upisa učenika u srednje škole, redovno se  priprema PLAN AKTIVNOSTI koje se sprovode kao vid promocije obrazovne ponude naše škole. Te aktivnosti su sledeće:

-       - Dan otvorenih vrata škole,

-      -  Priprema i distribucija video materijala

-       - Priprema i distribucija štampanih materijala

-       - Aktivnosti na društvenim mrežama

-      -  Gostovanja